DASK

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Bina; tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Teminat Altındaki Bölümler Temeller Ana duvarlar Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar Bahçe duvarları İstinat [...]

Konut Sigortası

Özel Konut Sigortasıyla evinizi yangından sele, depremden hırsızlığa kadar birçok riske karşı en geniş şekilde güvence altına alabilirsiniz. Özel Konut Sigortası ile mesken olarak kullanılan bina ve ev eşyaları yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınır. Bu [...]