Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası; ulaşım yollarından herhangi birini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana [...]

Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı uyruklu kişilerin güvende hissetmesi için geniş teminatlar sunan Manavgat Bayramoğlu Sigorta, onların da sağlık hizmeti almasını sağlıyor. Türkiye’de ikamet izni gerektiren bu sigorta ile belirtilen sigorta süresi içinde sigorta ettirenin hastalık veya kazaya uğraması durumunda teminat altına alıyor. Yabancı uyruklu kişilerin, anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamaları, poliçede belirtilen teminat, [...]

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden tedavi masraflarınız karşılanmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde karşılaşabileceğiniz bir kaza ve hastalık durumlarında SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarında yaptıracağınız muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ilave ücret ödemeden yüksek standartta sağlık hizmeti ile güvence altına alınmaktadır. Sadece Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz [...]

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası sizin ve ailenizin sigorta süresince karşılaşabileceği hastalık veya kaza gibi olaylar sonucu ilaç doktor ve buna bağlı tedavi giderlerinizi ve sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini karşılayabilmenizi sağlayan bir sigorta türüdür. Sağlık Sigortası teminatları yatarak ve ayakta tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. Ameliyat yoğun bakım doğum gibi durumları [...]