Sürekli gelişen ve değişen tarım ülkesi olarak birçok çiftçi toprağını, yetiştirdiği ürünü, teknik ekipmanlarını koruma altına almak istiyor. Son yıllarda artış gösteren seracılık ve serada muz yetiştiriciliği artan bir ivme kazandı.

Devlet destekli tarım sigortası ile muz seralarınızı dolu, sel, don ve benzeri bir çok riske karşı sigorta edebilirsiniz. Üstelik sigorta priminizin yarısı devlet tarafından karşılanmakta. Emeğinizi korumak sera sigortasıyla çok kolay!

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre dolu, deprem ve yanardağ püskürmesi, taşıt çarpması, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı riskleri ile poliçede teminat altına alınmış risklerden birinin gerçekleşmesi halinde seranın örtü malzemesi ve/veya konstrüksiyon kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları, enkaz kaldırma masrafı teminatı Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında sigortaya kabul edilir.

Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerini güncellemiş olması gerekmektedir.