Devlet destekli bitkisel ürün sigortası ile  narenciye ve portakal bahçelerinizde oluşacak risklere karşı Ürün ve ağaçta oluşacak zararları sigorta ettirebilirsiniz.

Tüm bitkisel ürünler için;

  • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olduğu miktar kaybı teminata dahildir.
  • Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir. Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda sistemde poliçeyi tanzim ederiz.