Seyahat Sağlık Sigortası; ulaşım yollarından herhangi birini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.

Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya poliçede belirtilen teminatları sağlar.

Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi hesaplanırken sigortalının yaşı ve poliçe kapsamı dikkate alınır. Bu sigorta, yalnızca seyahat sırasında meydana gelen durumları kapsadığı için geçerlilik süresi kısadır. Bu nedenle sigorta primleri arasında büyük fiyat farklılıkları bulunmaz. 65 yaşından büyük bireylerin yaptırdığı Seyahat Sağlık Sigortası poliçe fiyatı, 65 yaşından küçük olanlara nazaran daha fazla olmaktadır.

Poliçe İptali
Sigortalı kimsenin seyahate gidemediği durumlarda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce durumu sigortacıya haber verip, poliçesini sigorta şirketine iade etme şartıyla poliçesini iptal ettirerek ödediği sigorta primini geri alabilmektedir.

Asgari Teminatlar

  • Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı
  • Sigortalının tedavi görebileceği en yakın sağlık kuruluşuna nakli
  • Sigortalının tedaviyi tamamlayıp, taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakledilmesi
  • Vefat eden sigortalının nakil işlemleri