Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden tedavi masraflarınız karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde karşılaşabileceğiniz bir kaza ve hastalık durumlarında SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarında yaptıracağınız muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ilave ücret ödemeden yüksek standartta sağlık hizmeti ile güvence altına alınmaktadır.

Sadece Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız olarak yatarak tedavi harcamalarını karşılayan plandır.

Ayakta ve Yatarak Tedavi Planı: Sigortalının limitsiz ve katılımsız yatarak tedavi harcamalarının yanında yıllık 10 adet* limitli ayakta tedavi harcamalarını karşılayan plandır.

*Ayakta tedavilerde her bir muayene işlemi ve muayeneye bağlı tetkik (Tahlil, röntgen, MR, Tomografi vb.) işlemleri 1 (bir) adet olarak değerlendirilir.