Günlük hayatımızda birçok olumsuz durumla ya da kazayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumlardan biri de yangındır. Yangının yarattığı maddi ve manevi olumsuzluklar içerisine giren can ve mal kayıpları herkesi derinden etkiler ve yıpratır. Bu durumda alınan maddi hasarı karşılamak içinse bireyler yangın sigortası yaptırabilirler.

Meydana gelen yangın, yıldırım düşmesi gibi doğal afetler ve yaşanan infilak gibi durumlar sonucu oluşan buharın ve ısının bina, konut ve işyerlerine verdiği maddi hasarları teminat altına alarak karşılayan sigorta, yangın sigortası olarak ifade edilir. Yangın sigortasının kapsamına yangın hasarını onarma sürecinde kullanılan su, kimyasal maddeler vb. ürünler nedeniyle oluşabilecek hasarlar da girer.

Yangın Sigortası Zorunlu mu?
Yangın sigortası zorunlu tutulan sigortalardan biri değildir, fakat konut kredisi kullanırken bankalar konut ve yangın sigortası isteyebilmektedirler. Bunun yanında DASK sigortasının yangını karşılayıp karşılamadığı da en çok merak edilen konular arasındadır. Zorunlu deprem sigortası (DASK), sadece depremden dolayı meydana gelen yangının hasarlarını karşılar. Yıldırım düşmesi, infilak ya da herhangi bir sebepten oluşan yangınlar DASK’ın kapsamına girmez.

Yangın Sigortası Nerelere Yaptırılabilir?
Geniş kapsamlı bir sigorta çeşidi olan yangın sigortası, birçok mekân ve alan için yaptırılabilir. Bina, konut ve iş yerleri yangın sigortası yapımında en fazla tercih edilen alanlardır ancak bunların dışında kalan kömürlük, müştemilat, garaj ve su deposu gibi mekanlara da yangın sigortası yaptırılabilir.

Poliçede belirtilmeleri halinde sigorta yapılan alanın içinde ya da dışında yer alan mekâna ait yerler de sigorta kapsamına dahil edilir. Hem taşınır hem de taşınmaz olan mallara da uygulanabilen yangın sigortası sayesinde sigortalanan alanda yalnızca poliçe sahibi değil, birlikte yaşadığı kişiler de koruma altına alınmış olur. Peki konut sigortasında yer alan yangın teminatı ile yangın sigortasının farkı nedir? Yangın sigortasının bu anlamda farkı, birçok mekân için uygulanabiliyor olmasıdır.

Yangın Sigortası Neleri Karşılamaz?
Yangın sigortasının kapsamına girmeyen ve meydana geldiğinde oluşan maddi hasarın karşılanmadığı çeşitli durumlar vardır. Her türlü savaş, isyan, darbe ve ayaklanma kapsamındaki hareketlerden kaynaklanan maddi hasarlar yangın sigortası kapsamına alınmaz ve bu durumda oluşturdukları zarar da karşılanmaz. Bu durumları da sigorta kapsamına dahil etmek için sigortalının ek teminat alması gerekmedir. Bunlar dışında aşağıda yer alan durumlarda da oluşan zarar yangın sigortası tarafından karşılanmaz;

  • Sigortalı tarafından kasten gerçekleştirildiği ya da sigortalının hasarın artmasında payının olduğu tespit edildiği takdirde poliçede belirtilen hasar tazminatı ödenmez.
  • Sigorta altına alınan bölgede devletin yaptırımı sonucu meydana gelen hasarlar yangın sigortası kapsamına girmez.
  • Bir yangın meydana gelmediği halde sigorta altına alınmış bölgede ateşle eşyaların teması halinde meydana gelen hasarlar teminat dışındadır.
  • Yangın içerisinde kalmayan ancak ateşe değmeleri sonucunda sigortalı eşyaların bozularak içlerinde meydana gelen teknik hasarlar sigorta kapsamına alınmaz. Bunun için eşyaları da teminat altına alan eşya sigortası yapılması gerekmektedir.
  • Elektrikle çalışan aletlerde yangın haricinde kendi aksamlarından kaynaklanan sorunlar meydana gelmesi de yangın sigortası teminatı dışındadır.
  • Sigorta altına alınmış aletlerde basınca bağlı olarak oluşan deformasyonlar ve mekanik olaylar sonucunda gerçekleşen hasarlar yangın sigortasının kapsamına alınmaz.

Yangın sigortası yaptırmış olan sigortalının yangın oluştuktan sonra sigorta şirketine bu durumu bildirmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi yangının gerçekleştiği bölgeye eksper göndererek hasar miktarını belirler. Bu işlemlerin uzamaması için sigortalının oluşan yangını en kısa sürede sigorta şirketine bildirmesi gerekmektedir.